Drainage

givako-sportvelddrainage

Drainage wordt toegepast in serres en tuinen, op landbouwgronden, industrieterreinen en sportvelden rond gebouwen, ... .  Kortom voor alle terreinen met een slechte waterhuishouding kan na onderzoek door onze diensten het meest gunstigste drainagesysteem worden voorgesteld. Dit onderzoek zal uitwijzen welke omwikkeling rond de PVC ribbel draineerbuizen het meest geschikt is en of er  al dan niet een sleufvulling moet gebeuren met draineerzand of draineergrind.  Tevens zal er op het terrein bepaald worden waar de drainageleidingen optimaal kunnen ingepland worden, zodat de lasergestuurde draineermachine de drainage onder de juiste helling kan plaatsen op het terrein