Aanleg en regeneratie van grasvelden

De aanleg van grasvelden omvat:

 • alle voorbereidende grondwerkzaamheden zoals: diepscheuren, schijveneggen, frezen, overtopfrezen, …
 • nivellering van het terrein in het gewenste profiel met lasergestuurde kilver
 • aanleg van drainage
 • het toepassen van bodemverbeteringsmiddelen (organische-, anorganische-, biomeststoffen)
 • kopeggen, zaaiklaar leggen, inzaaien en aanrollen van het terrein
 • verschillende meststofbeurten in de loop van het groeiseizoen (starterbemesting, doorgroeibemesting, winterbemesting)

Daarnaast kunnen we u een volledig gamma aan ballenvangers, doelen en toeschouwersomheiningen aanbieden.

lasergestuurde nivellering   lasergestuurd kilverbord   draineermachine
lasergestuurde nivellering   lasergestuurd kilverbord   draineermachine


De regeneratie van bijvoorbeeld overbespeelde voetbalvelden omvat:

 • onkruid- en ziektebestrijding
 • verticuteren
 • egaliseren
 • bezanden/verschralen
 • doorbreken van storende lagen d.m.v.:
  • vertidraineren
  • diepbeluchtingsschudfrees
 • topdressen
 • doorzaaien in twee richtingen
 • bemesten

 

bezanding   schudfrees   vertidrain
bezanding / verschraling   schudfrees   vertidrain

 

Bij de techniek van de regeneratie wordt er gestreefd naar de bestaande grasmat maximaal te behouden.  Het bestaande gras is immers dieper ingeworteld dan het nieuwe gazon en zal daardoor beter bestand zijn tegen nieuwe bespeling. Bij het gebruik van de vertidraineermachine, diepbeluchtingschudfrees of doorzaaimachine wordt er minimale schade toegebracht aan de bestaande grasmat.  Het doorzaaien gebeurt op een diepte van 1,5 à 2 cm zodat het jonge gras dieper geworteld is dan de bestaande grasmat.